Werkwijze kindercoaching


Individuele coaching
Binnen mijn praktijk bied ik individuele coaching aan. Soms is het voor een kind fijn als vader of moeder een sessies mee doet. Een van de ouders mag zo ie zo altijd bij de coaching aanwezig zijn, dit hoeft niet.

Intakegesprek
Voorafgaand aan een coachingstraject vindt er altijd een intakegesprek plaats. Ouders bepalen zelf of het kind hierbij aanwezig is, net wat goed voelt voor ouders en voor het kind. Mijn ervaring is dat het fijn is om het intakegesprek bij het kind thuis te doen, op die manier kunnen beide ouders mij leren kennen, zonder dat ze de deur uit hoeven en oppas hoeven regelen. Voor mij is het fijn om beide ouders te spreken en een beeld te krijgen van het gezin waarin het kind opgroeit. Als de afstand te ver is, vraag ik ouders om naar mijn praktijkruimte in Schoonhoven te komen.

Wonen beide ouders niet op hetzelfde adres dan zal ik toch proberen om beide ouders te spreken, dit blijkt in de praktijk echter niet altijd mogelijk. Coaching van een kind vindt alleen plaats als beide ouders hiervoor schriftelijk toestemming geven.

Het intakegesprek is heel informeel, geen lange vragenlijsten, geen zoektocht naar de oorzaak van een probleem, maar gewoon een open gesprek over wat er speelt bij het kind en de invloed die dit heeft op school en in de thuissituatie.

Sessies met het kind
Na het intakegesprek met ouders, ga ik met het kind aan de slag. De eerste keer staat in het teken van kennismaken en vertrouwen winnen. Over het algemeen zie ik het kind 3-6 keer afhankelijk van de dingen waar het kind tegenaan loopt. Tussen twee sessies zit meestal 14 dagen, dit om het leuk te houden en bovendien heeft het kind de tijd nodig om het geleerde te laten bezinken en in de praktijk te brengen.

Tijdens de sessies wordt er getekend, geknutseld en/of worden er spelletjes gedaan, net wat het kind leuk vindt en wat past bij de hulpvraag van het kind. Het kind staat centraal vandaar dat het per sessie en per kind verschilt wat ik in ga zetten. Een ding is zeker: het is in ieder geval leerzaam, leuk en gezellig.

Verwijzing
Soms merk ik tijdens het coachen dat een probleem bij een kind diep zit en/of complex is. Dan is er meer nodig dan kindercoaching. Op die momenten ga ik in gesprek met de ouders en adviseer ik om meer specialistische hulp in te schakelen. Soms is de stap naar een psycholoog of andere hulpverlening heel groot, op die momenten kan een aantal sessies kindercoaching heel fijn zijn als voorbereiding op die stap.

Vertrouwenspersoon
Een aantal (oudere) kinderen vindt het fijn om voor langere tijd bij mij langs te komen. Vooral (bijna)pubers kunnen soms behoefte hebben aan een "vertrouwens" persoon, die gewoon luistert, vragen stelt, maar niet oordeelt. Tijdens zo'n sessie doen wij iets creatiefs of een spel en babbelen wij ondertussen over dingen waar het kind het over wil hebben. Deze sessies zijn vaak een maal per maand, al naar gelang de behoefte van het kind.

Betrokkenheid ouders
Betrokkenheid van de ouders vind ik erg belangrijk. Het kind wil thuis ook gezien en gehoord worden en het is fijn als de ouders thuis verder gaan met de onderwerpen die tijdens de coaching worden besproken. Ik maak geen verslagen van de sessies, wel krijgen ouders regelmatig een terugkoppeling van de coaching. Meestal na iedere sessies, soms minder frequent, maar zeker voldoende om op de hoogte te blijven van wat er met het kind besproken is. Voor de iets oudere kinderen vraag ik hier wel toestemming voor van het kind, maar dat is eigenlijk nooit een probleem.

Coaching op de basisschool
Kindercoaching is mogelijk in mijn praktijk in Schoonhoven, maar kan ook (onder schooltijd) op de basisschool van het kind, als de school daarvoor toestemming geeft. Mocht de school verder dan 10 km buiten Schoonhoven zijn, dan vraag ik hiervoor een reiskostenvergoeding.